4 Eylül 2014 Perşembe

Lambousa Krallığı

Lambousa Krallığı, Ferhat Atik  tarafından yazılmıştır. http://kitapgalerisi.com'da % 20 İndirim ve aynı gün kargoya teslim avantajıyla alabilirsiniz. | Destek Yayınları, Araştırma, 9786054994670, 231 Sayfa, Ağustos/2014
Kitabın 68. ve 69. sayfalarından  tanıtım amaçlı alıntı yapılmıştır.
Şehrin kuruluşu ile ilgili az bilgi olsa da bilinen odur ki, Lapethos, Praxander adlı bir kralın liderliğindeki Lakonyalı (Laconians) bir grubun gelmesi ile ilk kez bir yerleşim yeri olmaya başlar. Bu bilgiler ışığında, tüm kaynaklar, kuruluşun Praxander tarafından gerçekleştirildiğini belirtir. İsa'dan Önce 64 ile İsa'dan Sonra 24 yılları arasında yaşamış ünlü coğrafyacı Strabo, "Geographica" adlı gezi ve coğrafya notlarının olduğu kitabının Kıbrıs'la ilgili kısmının bir bölümünde, Lapethos'tan bahseder.
Strabo'nun anlatılarının tamamına, ilerleyen bölümlerde yer vereceğim. Ancak burada yeri gelmişken belirtmeliyim ki, Strabo'nun yazdığı gezi notlarına baktığımızda, Lapethos'un deniz kenarında kurulan ve şimdiki bilinen yerde olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısı ile en eski gezi notlarında bu bilgiler teyit edilmektedir. Starbo'nun bahsettiği yer, şimdiki Lapta köyünün 2.5 kilometre kuzey doğusunda hâlen Lam-bousa harabeleri diye bilinen yerdir. Strabo'nun notlarında-ki ifadelerle yer çok belirgin ve nettir. Ancak buna rağmen farklı görüşler de bulunmaktadır. Örneğin, başka bir anlatıma göre kenti Fenikeliler kurmuştur. Sur (Tyre) Kralı Belus gelip burada bir Fenike kolonisi kurmuştur. Bundan dolayı da Lapethos'u da Fenikelilerin kurduğu Citium, Amathus ve İdalion gibi kentlerin arasında gösteren kaynaklar mevcuttur. Kuruluşu konusunda farklı rivayetlere rastlamamıza rağmen emin olabildiğimiz şey, Lapethos'a Fenikelilerin de bir dönem sahip olduklarıdır.
Lapethos, kendi döneminde Kıbrıs Adası'nda yer alan diğer 9 Krallık gibi önemli bir konumda olmuştur. Aynı dönemi incelediğimizde, bahsedilen tüm yerleşim yerlerinin her biri aslında bir kent idi. Ancak bu yerleşim yerlerine kent denebileceği gibi, yönetim şekilleri nedeniyle krallık denmiştir. Fakat farklı kaynaklarda kent ifadesine de rastlanır. Biz her ikisini de eşdeğer olarak kullanalım. Bilinen döneminde Lapethos Kenti'nin kralı olan Peisistratos'un tarihte ve kendi döneminde bir önemi de Büyük İskender'in yanında sefere katılmış olmasıdır. Çağın en önemli lideri, gücü ve askeri dehası olan Büyük İskender'in dostu olmak da önemli değerlerdendi.
Bazı kaynaklara göre Mısır'ı yönetmesi ve Mısır medeniyetine hakim olması için Büyük İskender tarafından görevlendirilen bir general olan I. Ptolamaios, Kıbrıs'a da egemen olur. I. Ptolamaios, Kıbrıs'a gelerek egemenliği aldıktan sonra, o yıllarda Lapethos Kralı bulunan Praxippos'u tutuklatarak krallığı Fenikeli bir aileye devreder. Bu devir kısa sürecektir, çünkü bir süre sonra Ptolamaioslar, Krallığın, adanın diğer tüm kentleri gibi sadece kendilerine bağlı olmasını sağlarlar. Bu süreçte idarenin Kıbrıs kralları Ptolamaios'un ailesinden gelen prenslerce sürdürüldüğü bilinmektedir.
Lapethos ve ardından gelen Lambousa kentleri, Kıbrıs Adası'nın genel tarihi kaderi gibi misafirlerce defalarca işgal edilen ve el değiştiren süreçlere maruz kalırlar. Ptolamaioslar da bu süreçlerden birini yönetirler, isa'dan Önce 294 yılında başlayan ve adanın Roma İmparatorluğu'na geçeceği İsa'dan Önce 58 yılına kadar Ptolamaios egemenliği devam eder. Bu egemenliğin ardından gelen ve İsa'dan Sonra 395 yılına kadar devam edecek olan yönetim bu kez Romalıların eline geçer.
Bu kitabı KitapGalerisi'nden bu linke tıklayarak satın alabilirsiniz.

kitap

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder