24 Temmuz 2014 Perşembe

Eski Şiirimizin Ustaları

Eski Şiirimizin Ustaları, Refik Ahmet Sevengil tarafından yazılmıştır. http://kitapgalerisi.com'da % 30 İndirim ve aynı gün kargoya teslim avantajıyla alabilirsiniz. | Alfa Yayınları,Tarih, 9786051068459, 514 Sayfa, Temmuz/2014

Kitabın 84. ve 85. sayfalarından  tanıtım amaçlı alıntı yapılmıştır.

Sayın Dinleyenlerim,
Osmanoğulları hanedanının onuncu padişahı sayılan Kanuni Sultan Süleyman da şairdi. Doğumu 1494, ölümü 1566... Babası Yavuz Sultan Selim ölünce 1520 yılında padişah oldu, kırk altı yıl hükümdarlık etti. Bilirsiniz, on altıncı yüzyıl tarihimizde şanla, şerefle dolu bir çağdır; bu şanda, şerefte Kanuni'nin de büyük ölçüde payı var.
Kanunî Sultan Süleyman şiirlerinde Muhibbi mahlasını kullanmıştır. Muhip seven demek, muhibbi sevene mensup... Şair, bu sözü de seven anlamında kullanmış olacak. Bir gazelini şu mısralarla bitiriyor:

Ey Muhibbi, başım üzre şûle-i ahım alem,
Şâh-ı aşkım, sağlı sollu aşk leşkerdir bana!

Ey Muhibbi, ahimin ateşinden çıkan parıltı başımın üstünde yükselen bayraktır. Ben aşk padişahıyım; aşk sağımda solumda yer almış askerlerimdir.
Kanuni gibi yüce bir hükümdara yaraşır cinsten haşmetli bir tablo!

Padişah, ıslahatçı, kanun koyucu, başarılı komutan, yüz binler onun emri altında; ama sevgilisi dünya kuruldu kurulalı belirmiş olan sevgili tipinden başka türlü değil:

Bir perî-peyker mi var yânında ağyar olmaya?
Var mıdır bir gül ki ânın çevresi hâr olmaya!

Yanında yabancılarla dolaşmayan bir peri yüzlü var mı? Gül var mıdır ki çevresinde diken bulunmasın!
Şair padişaha göre âşık nasıl olmalı? Şimdi okuyacağım mısralar bu soruyu cevaplandırıyor:

Ey Muhibbi âşık oldur derd-iyâri hoş göre,
Derdden kurtulmasın derdine kim derman arar!

Ey Muhibbi, sevgiliden gelen dertleri hoş gören kimse hakiki âşıktır; aşk derdine derman arayan, dertten kurtulmasın!
Sevgili dinleyenlerim, hemen söyleyeyim ki Kanuni Sultan Süleyman Bağdat'ı aldığı zaman şair Fuzulî oradaydı. Padişah onunla konuştu mu konuşmadı mı pek belli değil ama Fuzulî'nin şiirlerini okumuştu; Fuzulî havası Kanuni'nin bu mısralarında apaçık görülüyor.
En yüce makama erişmiş olan bu büyük adamın içinde yaşayan alçakgönüllü duyguları şu mısralarında dinleyiniz:

İhtiyâr-ı fakr eden dergâh ü eyvan istemez,
Zâd-ı gamdan özge hergiz kendüye nan istemez.
Bu kitabı KitapGalerisi'nden bu linke tıklayarak satın alabilirsiniz.

kitap

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder