20 Ağustos 2014 Çarşamba

Osmanlının Sürgün Şairleri

Osmanlının Sürgün Şairleri, Tuba Işınsu Durmuş tarafından yazılmıştır. http://kitapgalerisi.com'da % 30 İndirim ve aynı gün kargoya teslim avantajıyla alabilirsiniz. | Kapı Yayınları, Edebiyat İnceleme Araştırma, 9786055107659, 254 Sayfa, Ağustos/2014
Kitabın 76. ve 77. sayfalarından  tanıtım amaçlı alıntı yapılmıştır.
Biyografi kaynaklarında hapis/sürgün süresinin ne kadar olduğuna dair çok açıklayıcı bilgiler yer almaz. Bunun sebebi, kişiler hakkında verilen sürgün/hapis kararlarını içeren yazılarda da bu sürenin her zaman belirtilmemesi, bazen belirtilse de karar metnine her zaman sadık kalmmamasıdır. Kaynaklarda süre her zaman belirtilmese de kişinin hayatı hakkında tarih verilerek ifade edilen bilgilerden yaklaşık süre tahmin edilebilmektedir. Örneklerin çoğunda eğer sürgün/ hapis süresi net değilse, bunu yaklaşık olarak ifade eden ya da üzerinden bir zaman geçtiğini belirten ifadelerin kullanımı tercih edilmektedir. Örneğin Mahremi, kâfirler tarafından esir alınmış, "niçe zemân mübtelâ-yı bend ü zincir oldu"ktan sonra affedilmiştir.
Mevlânâ Safi, "epeyce zaman" hapiste yattıktan sonra affedilmiştir. Her iki örnek de uzun bir zaman aralığına işaret
edilmektedir.
Esîrî, "Kâfiristanda esir olmuş, ba'dehu kayd-ı habs ü esr-den halâs olmuştur."
Şeyhülislam Mehmed Esad Efendi, sürgün yerinde "bir müddet ikametden sonra" İstanbul'a dönmüştür.
Aydî, sürgününden "bir müddet sonra" memleketine döner.
Alî, Timurilere esir olmuş "evvel mübtelâ-yı bend ü zincir olup ba'dehu" (önce zincire vurulmuş sonra da bağışlanmıştır) affedilmiştir.
Ahmed Refi Efendi, sürgün yerinde "bir müddet ikametten sonra affedilmiştir.
Haşmet Efendi ilk sürgün yeri olan Bursa'da "müddet-i medîde meks u ikamet eyledikten sonra" (uzunca bir müddet orada oturmaya mecbur edildikten sonra) ikinci sürgün yerine gönderilir.
Eşref Paşa, "Limni'ye nefy olunmuş ve muahharen İstanbul'a getirilmiş" tir.
Ebûbekir Râtib Efendi, birinci sürgününde Bozcaada'da "bir müddet ikametle" affedilmiştir.
Mehmed Akif Paşa (ö. 1263), sürgüne gittiği Edirne'de "biraz vakt dahi mahrûsa-i mezbûrede meks u ikamet eyledikten sonra" (bir süre adı geçen şehirde oturmaya mecbur kaldıktan sonra) affedilmiştir.
Seyyid Mehmed Saîd Gâlib Paşa, gönderildiği sürgün yerinden "müddet-i kalîle zarfında" geri dönmüştür. Paşanın ikinci ve üçüncü sürgünü arasında birkaç ay vardır. Paşa ikinci sürgün yeri olan Gelibolu'dan "birkaç mâh mürurunda Manisa'ya nefy u îbâd olunup" (birkaç ay sonra Manisa'ya sürgün edilip) orada ne kadar kaldığı net olarak belirtilmemiştir.
Bu kitabı KitapGalerisi'nden bu linke tıklayarak satın alabilirsiniz.

kitap

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder